ආපසු හැරවුම් ප්‍රතිපත්තිය

අපගේ උපරිම ඉලක්කය වන්නේ ඔබ තෝරාගත් අයිතමයන් පිළිබඳ ඔබේ පරම තෘප්තියයි. කිසියම් ආක්තිාරයකින් ඔබ මිලදීගත් අයිතමයන් පිළිබඳ තෘප්තිමත් නොවුවහොත්, අපගේ විධිමත් ආපසු හැරවුම් ක්‍රියාවලිය මගින් ඔබගේ පහසුව සහතික කරනු ඇත.

ආපසු හැරවුම් සඳහා සුදුසුකම්:
1. භාවිතයට නොගත් සහ නොකළ පාවහන් භාණ්ඩ ප්‍රතිලාභ සඳහා සුදුසුකම් ලබයි.
2. කර්මාන්තශාලා දෝෂ සහිත අයිතම: පැකේජය ලැබුණු දින සිට ව්‍යාපාරික දින 3ක් ඇතුළත කර්මාන්තශාලා දෝෂ වාර්තා කළ යුතුය.
3. ඔබේ ප්‍රමාණයට අනුව නැති ඔබේ මිතුරන්ගෙන් ලැබුණු තෑගි භාණ්ඩ: කරුණාකර රිසිට්පත හෝ ඇණවුම් අංකය(Orderid) ඉදිරිපත් කරන්න.
4. සියලුම ටැග් (අමුණා තිබේ නම්) සහ ලේබල ඇතුළුව මුල් ඇසුරුම නොවෙනස්ව තිබිය යුතු අතර ආපසු හැරවුම් සමඟ අපවෙත ඉවිය යුතුය.
5. ඇණවුම ලැබුන දින සිට දින 7 ක් ඇතුළත ආපසු හැරවුම් ක්‍රියාවලිය ආරම්භ කළ යුතුය.

සුදුසුකම් නොලබන අයිතම:
පහත අයිතම ආපසු හැරවුම් සඳහා සුදුසුකම් නොලබයි:
1. පැළඳ සිටින, භාවිතා කරන ලද, හානි වූ හෝ වෙනස් කරන ලද පාවහන්.
2. ටැග්, ලේබල් සහ මුල් ඇසුරුම් රහිත පාවහන්.
3. තමාගේ අභිමතය පරිදි සකස්කරගත් හෝ අභිරුචිය අනුව වෙනස් කරගත් පාවහන්.
4. 10(42) ප්‍රමාණයේ සිට ඉහලට නිර්මාණයකරගත් පාවහන්.
5. වට්ටම් යටතේ මිළදීගත් පාවහන් සහ තෑගි කාඩ්පත්.
5. දැනටමත් හුවමාරු කර ඇති නිෂ්පාදන.

ආපසු හැරවුම් ක්‍රියාවලිය:
1. ආපසු හැරවුම් ක්‍රියාවලිය ආරම්භ කිරීමට සහ ආපසු හැරවුම් අවසරය ලබා ගැනීමට අපගේ ආපසු හැරවුම ඇරඹීමේ පෝරමය පුරවන්න.
2. මුල් ඇසුරුම්වල හෝ සුදුසු විකල්ප ඇසුරුම් තුළ පාවහන් ආරක්ෂිතව ඇසුරුම් කරන්න.
3. පැකේජයේ මුල් මිලදී ගැනීමේ කුවිතාන්සියේ හෝ ඉන්වොයිසියේ පිටපතක් ඇතුළත් කරන්න.
4. ආපසු හැරවුම් පහත ලිපිනයට යොමුකරන්න: ලේඩීස් ලංකා, අංක 146/2, නුවර පාර, ඉහළ බියන්විල, කඩවත, ගම්පහ, බස්නාහිර පළාත, 11850, ශ්‍රී ලංකාව.

ආපසු හැරවුම් කුරියර් සමාගම වෙත බාරදීම:
1. නිෂ්පාදන දෝෂයක් හෝ අපගේ පාර්ශවයේ දෝෂයක් හේතුවෙන් ආපසු හැරවුම් සිදු වුවහොත් මිස, ආපසු කුරියර් සමාගම වෙත බාරදීමේ පිරිවැය ආවරණය කිරීම පාරිභෝගිකයා සතු වගකීමකි.
2. ආපසු පැකේජය ආරක්ෂිතව හරවා එවීම සහතික කිරීම සඳහා නිරීක්ෂණය කළ හැකි කුරියර් සමාගමක සේවාවක් භාවිතා කිරීම අපි නිර්දේශ කරමු.
3. අපගේ අංශයෙන් නිෂ්පාදන දෝෂයක් හෝ වෙනත් දෝෂයක් ඇති වුවහොත්, ආපසු හැරවුම් සඳහා අපි පෙරගෙවුම් කුරියර් ලේබලයක් ලබා දෙන්නෙමු.

ආපසු ගෙවීම හෝ හුවමාරුව:
1. ආපසු හරවා එවූ පාවහන් ලැබුණු පසු, එය සුදුසුකම් නිර්ණායකයන් සපුරාලන බව සහතික කිරීමට අපි එය නැවත පරීක්ෂා කරන්නෙමු.
2. ප්‍රතිලාභය අනුමත වුවහොත්, නැවත පාරිභෝගිකයා විසින් ඇණවුම් කරන ලද ප්‍රතිස්ථාපන පාවහන් ව්‍යාපාරික දින 7-10ත් () ඇතුළත කුරියර් සමාගම වෙත බාරදෙන්නෙමු.
3. නිෂ්පාදනයේ කර්මාන්තශාලා දෝෂයක් තිබේ නම්, අපි ව්‍යාපාරික දින 7ක් ඇතුළත පාරිභෝගිකයා භාවිතාකල මුල් ගෙවීමේ ක්‍රමය යටතේ මුදල් ආපසු ගෙවීමක් කරන්නෙමු. නැතහොත් ව්‍යාපාරික දින 7-10ක් ඇතුළත නැවත හුවමාරුවක් සංවිධානය කරන්නෙමු.

ආපසු ගෙවීම ක්‍රියාවලිය:
1. නිෂ්පාදන දෝෂයක් හෝ අපගේ පාර්ශවයේ දෝෂයක් හේතුවෙන් ආපසු හරවා එවූ නිෂ්පාදන හැර, අනෙකුත් ආපසු හැරවුම් සඳහා නැවත මුදල් ගෙවීම් බැහැර කරනු ඇත.
2. මුදල් ආපසු ගෙවීමට පාරිභෝගිකයා භාවිතාකල මුල් ගෙවීමේ ක්‍රමය භාවිතා කරනු ලැබේ.
අවධානය: කරුණාකර මතක තබා ගන්න, ඔබේ බැංකුවට හෝ ක්‍රෙඩිට් කාඩ් සමාගමට මුදල් ආපසු ගෙවීම සැකසීමට සහ නැවතත් මුදල් ඔබගේ ගිණුමට බැරකිරීමට යම් කාලයක් ගත විය හැකිය.

පාරිභෝගික සහය:
ප්‍රතිලාභ සම්බන්ධයෙන් වැඩිදුර සහාය හෝ ප්‍රශ්න සඳහා කරුණාකර support@laydeez.lk හෝ +94775310954 මගින් අපගේ පාරිභෝගික සහාය කණ්ඩායම වෙත සම්බන්ධ වන්න!

සටහන: මෙම ආපසු හැරවුම් ප්‍රතිලාභ ප්‍රතිපත්තිය පූර්ව දැනුම්දීමකින් තොරව වෙනස් වීමට යටත් වේ. කරුණාකර අපගේ වෙබ් අඩවියේ නවතම අනුවාදය වෙත යොමු වන්න නැතහොත් යාවත්කාලීන ප්‍රතිපත්තිය සඳහා අපගේ පාරිභෝගික සහාය අමතන්න.

ආපසු හැරවුම අරඹන්න